skip to Main Content

Duurzaamheid / MVO

Duurzaamheid is geen etiket maar een manier van denken en werken. Met onze wortels in de bosbouw en met decennialang ervaring in ondernemen in het belang van natuur en milieu is duurzaamheid een deel van onszelf geworden. De groene kringloop, Cradle to Cradle, de ladder van Lansink; ze behoren tot onze natuurlijke bagage en bepalen als vanzelfsprekend ons handelen. Natuurlijk baseren we onze onderneming ook op economische haalbaarheid, want zonder continuïteit geen duurzaamheid.

Duurzaamheid is meer dan milieu alleen. Bij RETERRA krijgen ook de maatschappelijke en sociaal economische dimensies volop aandacht. Als erkend opleidingsbedrijf bieden we stagiaires de kans hun vakmanschap te ontwikkelen. In samenwerking met bedrijven in de sociale werkvoorziening werken we aan bijzondere projecten waarbij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt nieuwe kansen krijgen.

Back To Top