skip to Main Content

Producten

Meer en meer wordt de recyclingmarkt in plaats van aanbod, door de vraag naar grondstoffen en hernieuwbare brandstoffen bepaald. Recycling wordt een volwassen branche. Dat is goed, want het resulteert bijna altijd in verhoging van de kwaliteit van producten en stimuleert efficiëntere en effectievere bedrijfsprocessen. Voor RETERRA betekent deze ontwikkeling een extra focus op producten die aansluiten op de wensen van onze klanten. Kwaliteit, beschikbaarheid, prijs en service; ze bepalen meer dan in het verleden onze denk- en handelwijze.

Tarieven

Download via onderstaande link voor:
RETERRA Tarievenlijst 01-04-2024

Back To Top