skip to Main Content

Inname groenstromen zo veel mogelijk gescheiden

RETERRA heeft zich gespecialiseerd in de duurzame verwerking van groenstromen. Voor waterschappen, hoveniersbedrijven, (gemeentelijke) overheden, werkvoorzieningsinstellingen en groenaannemers vormen we een betrouwbare partner die de garantie geeft van een absoluut verantwoorde verwerking tot een zo hoogwaardig mogelijk product. Onder groenafval verstaan we snoei-hout, blad, stobben en berm– en slootmaaisel, maar ook besmet iepenhout kunnen we verantwoord verwerken.

We beschikken over een drietal innamelocaties verdeeld over Midden en Oost Nederland. Bij voldoende hoeveelheid halen we het groenafval graag bij u op, want scheiding aan de bron is voor een duurzame verwerking cruciaal. Voor hoveniers is het vaak aantrekkelijk om zelf hun afval te brengen, zeker als ze het kunnen combineren met het ophalen van Noviterra bodemproducten.

Acceptatie groenstromen

Integraal groenafval Mengsel van houtachtig materiaal verkregen door snoeiwerkzaamheden. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
Gras, berm- en slootmaaisel Maaisel van bermen, watergangen, sloten, grasvelden en plantsoenen. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
Blad Vrijgekomen uit bladkorven. Blad uit veegvuil is hiervan uitgesloten. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
Stobben/stronken Vrijgekomen bij rooiwerkzaamheden. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.

Voor meer informatie download hieronder onze uitgebreide acceptatievoorwaarden.
Acceptatievoorwaarden afvalstoffen

Back To Top