skip to Main Content

Inname groenstromen zo veel mogelijk gescheiden

Het verwerken van groenafval tot diverse eindproducten is in eerste instantie een kwestie van milieu. Storten of simpelweg verbranden is er niet meer bij. Daar willen we als samenleving niet meer aan. Bruins & Kwast Biomass Management heeft zich gespecialiseerd in de duurzame verwerking van groenstromen. Voor waterschappen, hoveniersbedrijven, (gemeentelijke) overheden, werkvoorzieningsinstellingen en groenaannemers vormen we een betrouwbare partner die de garantie geeft van een absoluut verantwoorde verwerking tot een zo hoogwaardig mogelijk product. Omdat we ook economisch rendabel moeten werken, hebben we gekozen voor enerzijds schaalvergroting en anderzijds een drietal innamelocaties verdeeld over Midden en Oost Nederland. Dat beperkt de transportkosten en betekent tegelijkertijd een belangrijk reductie van de CO2 uitstoot.

Cruciaal voor een duurzame verwerking is scheiding aan de bron. Bij voldoende hoeveelheid halen we graag het groenafval bij u op. Dat doen we met speciale vracht-auto’s waarin we gemengd groen en schoon snoeihout gescheiden houden. Een marktconform all-in tarief biedt financiële zekerheid. Onder groenafval verstaan we snoei-hout, blad, stobben en berm– en slootmaaisel, maar ook besmet iepenhout kunnen we verantwoord verwerken. Met name voor hoveniers is het vaak aantrekkelijk om zelf hun afval te brengen, zeker als ze het kunnen combineren met het ophalen van Noviterra bodemproducten.

Acceptatie groenstromen

Integraal groenafval Mengsel van houtachtig materiaal verkregen door snoeiwerkzaamheden. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
Gras en slootmaaisel Maaisel van bermen, watergangen, sloten, grasvelden en plantsoenen. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
Blad Vrijgekomen uit bladkorven. Blad uit veegvuil is hiervan uitgesloten. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.
Stobben/stronken Vrijgekomen bij rooiwerkzaamheden. Geringe hoeveelheid aarde toegestaan.

Voor meer informatie download hieronder onze uitgebreide acceptatievoorwaarden.
Acceptatievoorwaarden

Back To Top