skip to Main Content

Diensten

De oorsprong van RETERRA ligt in de inname van groen- en houtafvalstromen. Nog steeds vormt dat natuurlijk de basis onder onze onderneming. Enerzijds vanwege de maatschappelijke noodzaak van duurzame verwerking. Anderzijds omdat deze groen- en houtstromen de grondstoffen vormen voor de kwalitatief hoogwaardige producten en biobrandstoffen waarmee we een nog steeds groeiende markt kunnen bedienen. RETERRA is dus een dienstverlener – een probleemoplosser – bij uitstek.

Tarieven

Download via onderstaande link voor:

RETERRA Tarievenlijst 01-01-2024

Back To Top