skip to Main Content

Privacyverklaring

Opmerkingen over de gegevensbescherming
De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. Hierna zouden wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze webpagina’s willen informeren.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor deze webpagina’s is de firma:

RETERRA B.V.
Mossendamsdwarsweg 1
7472 DB Goor
T +31 (0)547 28 66 00
info@reterra.nl

Protocolleringen
Bij het gebruik van de website worden tijdelijk bepaalde verbindingsgegevens en door uw internetbrowser beschikbaar gestelde gegevens opgeslagen. Voor de exploitatie van de website worden volgende gegevens geprotocolleerd:

  • Geanonimiseerd IP-adres van de oproepende computer
  • Geanonimiseerde statistieken over het gebruiksgedrag

Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 f lid 1 lit. f DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bovendien gebruikt RETERRA B.V. deze informatie over het gebruiksgedrag in geanonimiseerde vorm met het oog op de behoeften afgestemde vormgeving en verbetering van de website. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf “Cookies” en “Google Analytics”.

Uw rechten als betrokken persoon
Op aanvraag zullen wij u er schriftelijk of elektronisch over informeren, of en welke geanonimiseerde statistieken over het gebruiksgedrag bij ons opgeslagen zijn (art. 15 AVG). Gelieve u hiervoor te richten tot:

RETERRA B.V.
Mossendamsdwarsweg 1
7472 DB Goor
info@reterra.nl

Recht van beroep
U kunt uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar: Autoriteit Persoonsgegeven, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Gegevensoverdracht aan derden en buiten EU
Met uitzondering van het gebruik van Google Analytics worden er geen door ons verzamelde geanonimiseerde IP-adressen en statistieken over het gebruiksgedrag in een derde land verwerkt. Provider van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS).

Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics wordt een gepast beschermingsniveau door Google Inc. in het kader van haar deelname aan het zogenaamde „Privacy Shield” en de door Google voor gegevensbescherming en gegevensveiligheid in de EU getroffen maatregelen gegarandeerd. In dit verband verwijzen wij ook naar opmerkingen over Google Analytics.

De hiernavolgende beschrijving biedt de inhoud van de derde provider, samen met een link naar haar gegevensbeschermingsverklaring die bijkomende opmerkingen over de verwerking van gegevens en, verzetsmogelijkheden (zogenaamde Opt-Out) omvatten:

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma Google Inc. (“Google”). Het gebruik van Google Analytics vindt plaats in het belang van de op de behoeften afgestemde vormgeving en verbetering van de website en voor de afstemming van onze website op de behoeften van de klanten. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruikmaking van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun geheel gebruik zult kunnen maken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) Wij vestigen er de aandacht op dat op deze website Google Analytics met de code “anonymizelp” uitgebreid werd om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen.

Bijkomende informatie over Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Cookies
Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf opgeslagen worden. Bruins & Kwast Biomass Management gebruikt deze informatie over het gebruiksgedrag in geanonimiseerde vorm met het oog op de behoeften afgestemde vormgeving en verbetering van de website, waarbij geen inbreuk wordt gemaakt op persoonsgebonden gegevens. Indien u geen cookies op uw computer (of een ander apparaat) wenst toe te laten, kunt u deze in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de website in negatieve zin beïnvloeden. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking door cookies met het oog op de exploitatie van de website is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Beveiliging
De website van RETERRA B.V. maakt gebruik van een SSL Certificaat om de veiligheid van uw persoonsgegevens te borgen.

Back To Top