skip to Main Content

Logistiek combineert economisch- en milieurendement

Als manager van biomassa en stuurder en verwerker van afvalstromen, beschouwen we logistiek als een centrale pijler onder ons bedrijf. In een continu veranderende markt die bepaald wordt door vraag en aanbod is het zaak om beschikbaarheid van grondstoffen blijvend te kunnen garanderen. De crux zit daarbij in de link tussen productie en commercie. Koppel daaraan dat we ons committeren aan zo weinig mogelijk transportkilometers om de CO2 uitstoot te beperken en de puzzel is duidelijk. Die puzzel lossen we dagelijks op door vaste klanten direct te laten communiceren met onze logistiek planner.  Zo maken we het mogelijk dat klanten just in time beleverd worden met grondstoffen en biobrandstof en dat tegelijkertijd zo weinig mogelijk energie wordt gestoken in het heen en weer slepen van afval. Economie en milieu gaan hand in hand dankzij een perfecte organisatie van logistieke processen.

Back To Top