skip to Main Content

Nieuws

samenwerking met gynmasiumleerlingen van het assink lyceum

Goor, 12 februari 2021

Op 9 februari 2021 had RETERRA een digitale afspraak met het leerlingenadviesbureau van Het Assink lyceum uit Haaksbergen. De leerlingen uit gymnasium 3 gaan als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst RETERRA de komende weken adviseren over innovatieve toepassingen voor de verwerking van gemaaid bermgras.

Als straks de lente weer aanbreekt en alles weer begint te groeien en te bloeien, dan doet ook het bermgras vrolijk mee. Gemeente Haaksbergen maait de bermen langs wegen en dit levert bakkenvol gras op. RETERRA verwerkt het gras van gemeenten voornamelijk tot compost. Maar er is veel meer mogelijk! Gemaaid gras bevat nog heel veel vezels en mineralen. Leerlingen van gymnasium 3 van Het Assink lyceum uit Haaksbergen gaan RETERRA adviseren welke alternatieve hoogwaardige producten zij kan maken van al dat gras.

Als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel vormen de leerlingen een adviesbureau. Op 9 februari 2021 had Gerard Kuipers, directeur van RETERRA, een digitale afspraak met de spliksplinternieuwe leerling-directeur en medewerkers om de opdracht officieel te overhandigen. Om een goed advies op te kunnen stellen, gaan de leerlingen zich verdiepen in het huidige verwerkingsproces van bermgras en gaan ze op zoek naar innovatieve alternatieven. Het adviesbureau Problem&Solution presenteert haar advies over een paar weken aan RETERRA en partners van het programma Circulaire Economie van provincie Overijssel.

Programma Circulaire Economie
Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. Provincie Overijssel doet dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. Zij gaan er met elkaar voor zorgen dat deze transitie Overijssel een economische impuls geeft. Provincie Overijssel wil ook graag jongeren betrekken bij de transitie, onder andere door het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.

Adviseurs van de Toekomst
De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten! Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel en er hebben al ruim 200 klassen aan deelgenomen. Dit schooljaar doen er 63 leerlingenadviesbureaus mee aan de thema’s Circulaire Economie, Nieuwe Energie Overijssel, Gezond en duurzaam voedsel (Agro & Food en Jong Leren Eten) en Ruimte voor de Vecht.

Bron: Natuur en Milieu Overijssel

Naamswijziging Bruins & Kwast

Goor, 24 december 2020

Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de naam Bruins & Kwast in RETERRA.

RETERRA

Bruins & Kwast B.V. is enkele jaren geleden overgenomen door REMONDIS. Binnen REMONDIS houdt RETERRA zich bezig met de inzameling en verwerking van organisch afval. RETERRA richt zich hierbij sterk op het innovatief en duurzaam verwerken van organisch afval tot nieuwe grondstoffen. Een lijn die naadloos aansluit bij de werkwijze van Bruins & Kwast en dat is de laatste jaren ook gebleken. Na de overname heeft Bruins & Kwast de bestaande kwaliteit en dienstverlening behouden, maar is de duurzame slagkracht geïntensiveerd. Het is nu dan ook tijd om onder de RETERRA-vlag verder te gaan.

Directeur Gerard Kuipers “ Bruins & Kwast is al jaren een speler van formaat in de Nederlandse markt als het gaat om het verwerken van organische stromen. De toepassingsmogelijkheden van organische stoffen worden steeds groter. Naast grondstoffen in de vorm van compost en biobrandstoffen zullen er in de nabije toekomst door middel van bioraffinage ook basisgrondstoffen voor de chemische industrie uit organisch materiaal gemaakt gaan worden. Door innovatieve technieken maken we mooie stappen in het circulair verwerken van organisch afval. Ik zie hierin ook veel potentieel binnen onze activiteiten. Nu we verder gaan als RETERRA B.V. ontmoeten de kwaliteit van Bruins & Kwast en het innovatieve en internationale karakter van de RETERRA- groep elkaar. Onder de RETERRA-vlag hebben we meer innovatiekracht en kunnen we groeien door het bundelen van de gezamenlijke afnemersmarkt en hierdoor bijvoorbeeld ook de verkoop van de geproduceerde secundaire grondstoffen richting Duitsland uitbreiden.”

Bruins & Kwast neemt de groenrecycling activiteiten Veluwenkamp Zwolle over

Goor, 3 juli 2019

 

Op 1 juli 2019 heeft Bruins & Kwast Biomass Management de groenrecycling activiteiten van Veluwenkamp aan de Zuthemerweg in Zwolle overgenomen.
Veluwenkamp is een infra- en cultuurtechnisch bedrijf, waarbij men voor de inzameling en verwerking van groenafval een eigen verwerkingslocatie heeft aan de Zuthemerweg in Zwolle.
Deze verwerkingslocatie is door Bruins & Kwast B.V. overgenomen. Het personeel dat zich met deze composteringsactiviteiten bezig houdt, treedt ook in dienst bij Bruins & Kwast. Aanleiding voor deze overname is het ontbreken van bedrijfsopvolging voor de nu 71-jarige Willem Veluwenkamp.

Foto van links naar rechts: Gerard Kuipers (directie Bruins & Kwast), Willem Veluwenkamp (directie Veluwenkamp), Johan Wolff (adviseur Veluwenkamp) en Sebastian Winkelheide (directie Bruins & Kwast).

Willem Veluwenkamp, directeur Veluwenkamp: “Met de overname van onze groenrecycling activiteiten door Bruins & Kwast kunnen we continuïteit van de verwerkingslocatie waarborgen, de kwaliteit van dienstverlening verder optimaliseren en banen blijven behouden. Als familiebedrijf zijn we verheugd dat we deze activiteiten bij het familiebedrijf REMONDIS kunnen onderbrengen.

Bruins & Kwast is honderd procent dochter van het familiebedrijf REMONDIS. Deze overname past binnen de ambitie van REMONDIS om in Nederland te groeien op het gebied van grondstoffenproductie uit organisch afval en daarmee haar positie in de circulaire economie te versterken.
Gerard Kuipers, directeur Bruins & Kwast: “Wij zijn blij met de overname van de groenrecycling activiteiten van Veluwenkamp, op deze manier kan Bruins & Kwast binnen een groter werkgebied, samen met de bestaande vestigingen van REMONDIS, de dienstverlening en service sterk verbeteren.

Bruins & Kwast is producent en leverancier van secundaire (bio)brandstoffen en grondstoffen (zoals compost), afkomstig uit met name groen-, hout- en reststromen. Zowel de brandstoffen als de grondstoffen vinden duurzame en professionele toepassingen in de Benelux en Duitsland. Wij spelen een vooraanstaande rol in de groene keten onder het motto “Duurzaam werken aan een circulaire economie”.
REMONDIS zet zich dagelijks met meer dan 1.000 medewerkers vanuit Nederland in op het gebied van duurzaamheid, afvalmanagement, afvalinzameling en recycling. REMONDIS helpt het milieu te beschermen en de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te behouden. Gericht op de toekomst en gebaseerd op traditionele waarden zit duurzaamheid versleuteld in ons DNA.

Nadere informatie:
Gerard Kuipers – Directeur Bruins & Kwast – 0547 286 600
Willem Veluwenkamp – Directeur Veluwenkamp – 06 51425010

Geslaagde BVOR Demodagen “Code Groen”

Goor, 17 juni 2019

5 en 6 juni jl. vonden er op ons terrein in Goor de door de Brancheorganisatie Voor Organische Reststoffen (BVOR) georganiseerde 2-jaarlijkse BVOR demodagen plaats.

Tijdens deze dagen kon er  zowel ’s ochtends als ’s middags worden deelgenomen aan een demonstratieronde, waarbij machines, die worden gebruikt bij het opwerken van groene reststromen tot biomassa- of compostproducten, zoals verkleiningsmachines, versnipperaars en zeefmachines, werden gedemonstreerd.

In totaal waren er 44 bewerkingsmachines één voor één circa 5 minuten in bedrijf te zien. Middels headsets werd uitleg door de leveranciers gegeven over de machines.

We kunnen spreken van 2 geslaagde dagen waarbij een recordaantal van 1.200 geïnteresseerden aanwezig waren.

BVOR Demodagen after movie Bron: Wouwproducties

Milieupark Bruins en Kwast wint aanbesteding Twente Milieu

Inwoners Hof van Twente kunnen ook komende zes jaar naar Bruins & Kwast

Enschede, 23 mei 2019

Ook de komende zes jaar kunnen inwoners van Hof van Twente met al hun (grof) afval naar Milieupark Bruins & Kwast aan de Mossendamsdwarsweg in Goor. Na aanbesteding werd door Twente Milieu de opdracht gegund aan het servicegerichte Bruins & Kwast, behorend tot REMONDIS Nederland. Gistermiddag werd het contract getekend door Lisette Bosch, directeur Twente Milieu, en Gerard Kuipers, directeur Bruins & Kwast.

Op deze zonnige middag werd de samenwerking voor de komende jaren verlengd. Kuipers: “Wij zijn trots dat we ook de komende jaren weer voor de inwoners van Hof van Twente klaar mogen staan. Wij zijn voor hen al 25 jaar de plek om naartoe te gaan met het (grof) afval en zijn blij dat dat ook de komende jaren zo blijft!”

Service staat hoog in het vaandel

Ook de komende jaren staat service hoog in het vaandel bij het milieupark. Zo zorgt het voor een snelle doorstroming door een duidelijke inrichting, bewegwijzeringen en hulp van de afvalcoaches. Bruins & Kwast heeft het milieupark zo ingericht dat bezoekers intuïtief snel de juiste route kunnen vinden. Gratis en betaalde afvalsoorten zijn bijvoorbeeld duidelijk van elkaar gescheiden. Bezoekers die toch aarzelen, worden direct opgemerkt door één van de vier afvalcoaches. Zij helpen de bezoekers graag verder. Voor afval dat in grote hoeveelheden wordt aangeleverd, zoals groenafval en hout, is extra ruimte gemaakt. Op deze manier kunnen meerdere bezoekers hier tegelijk terecht. Wethouder Harry Scholten: “Het is belangrijk dat onze inwoners snel en gemakkelijk hun afval kwijt kunnen. Daarom ben ik bijzonder blij dat Bruins & Kwast de komende jaren inzet op het verder verhogen van het serviceniveau.”

Minimaal transport van afval

Ongeveer de helft van het afval verwerkt Bruins & Kwast op hun eigen terrein dat naast het milieupark is gelegen. Op deze manier is er minimaal transport nodig. Dit zorgt voor een minimale uitstoot van CO2. Bosch: “Door transporten van de zeven afvalbrengpunten die wij beheren en exploiteren, kunnen we efficiënt en doelmatig de gescheiden afvalstromen naar de verschillende verwerkers brengen. Zo rijden we vaak met aanhangers, waardoor we 80 kuub tegelijk kunnen wegbrengen. Met Bruins & Kwast hebben we hier ook regelmatig afstemming over.” Bruins & Kwast zet de komende jaren daarnaast verder in op duurzaamheid door het extra scheiden van afvalstromen, voorlichting te geven over circulariteit en de inzet van afvalcoaches. “Samen met de inwoners, de Gemeente Hof van Twente en Twente Milieu gaan we hiermee werken aan de ambitie van een ‘afvalloos Twente’ en geven we de Circulaire Economie verder vorm”, aldus Kuipers.

Groenrecycling Twente B.V. en RRT Betuwse Groen Recycling B.V. worden Bruins & Kwast B.V.

Goor, 22 oktober 2018

Afgelopen week is RRT Betuwse Groen Recycling B.V. gefuseerd met en opgegaan in Groenrecycling Twente B.V. en is de naam gewijzigd in Bruins & Kwast B.V., handelend onder de naam Bruins & Kwast Biomass Management.

Wat verandert er?

Administratief waren de activiteiten al sinds het begin van dit jaar samengevoegd onder Groenrecycling Twente B.V. en is nu de tenaamstelling gewijzigd in Bruins & Kwast B.V..

Contactgegevens, zoals post-, bezoek- en emailadressen blijven onveranderd.

IBAN-, BTW- en KVK-nummer van RRT Betuwse Groen Recycling B.V. komen te vervallen, in alle gevallen zijn de nummers van Bruins & Kwast B.V. van toepassing:

IBAN:   NL36RABO0132308959

BTW:    NL803104030B01

KVK:     06073686

Bruins & Kwast in Goor gastlocatie voor de BVOR Demodagen op 5 en 6 juni 2019

Goor, 27 september 2018

Op 5 en 6 juni 2019 worden de tweejaarlijkse Demodagen van de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) op onze locatie in Goor gehouden.

BVOR

De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost en biobased producten. De BVOR vertegenwoordigt de bedrijven die op duurzame wijze groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten. Met elkaar vormen zij al decennialang een belangrijke schakel in de circulaire economie.

Wat is er te zien?

Tijdens de BVOR-Demodagen zullen tussen de 30 en 40 machines van verschillende exposanten in bedrijf zijn. Tevens zullen er ook andere exposanten zijn die producten of diensten leveren met een link naar de wereld van de groenafvalverwerking.

Meer informatie?

Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van de BVOR.

BRUINS & KWAST viert 40-jarig jubileum

Goor, 10 september 2018

Bruins & Kwast viert zaterdag 15 september haar 40-jarig jubileum derhalve sluit het Milieupark Hof van Twente deze dag om 12.00 uur.

TAXUS VOOR HOOP – Tijdelijke STOP inzameling taxussnoeisel op gemeentelijke inzamelpunten

Goor, 31 mei 2018

Snoeihard tegen Kanker

Dit jaar geen inzameling van taxus snoeisel op onze locatie in Goor.

Al een aantal jaren doen wij mee aan de jaarlijkse actie van de stichting Taxus voor Hoop, waarbij we op onze locatie in Goor taxus snoeisel (Taxus Baccata) apart houden. Uit het ingezamelde verse taxus snoeisel wordt een stof, Baccatine, gehaald wat een belangrijke grondstof is voor de productie van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus.

Van de grondstoffen die Taxus voor Hoop inzamelt en aanlevert (het taxus snoeisel), is het erg moeilijk om aan te geven waar het precies vandaan komt. Zeker op collectieve inzamelpunten waar verschillende kleine hoeveelheden bij elkaar worden gebracht. Omdat bronvermelding van de Taxus een belangrijke eis is en Taxus voor Hoop dit niet over alle locaties kan vermelden, zijn zij in onderhandeling met de farmaceutische industrie om een certificaat per gemeente te verkrijgen. Helaas is de certificering nog niet rond en is het onmogelijk dit voor het begin van het komende snoeiseizoen te realiseren. Taxus voor Hoop heeft daarom moeten besluiten het komende seizoen geen inzameling op gemeentelijke inzamelpunten te organiseren.

Er wordt hard aan de certificering gewerkt en Taxus voor Hoop gaat ervan uit dat het taxus snoeisel in de toekomst weer voor het goede doel kan worden gedoneerd.

Wilt u meer weten over de actie van TAXUS VOOR HOOP kijk dan op: www.taxusvoorhoop.nl

SNOEIHARD TEGEN KANKER – TAXUS VOOR HOOP

Goor, 12 juni 2017

Bruins & Kwast Biomass Management kent u uiteraard van onze locaties waar u uw groenafval en resthout naar toe brengt en waar u uw groencompost af kunt halen, daarnaast beheren wij het Milieupark voor de gemeente Hof van Twente.
Speciaal voor onze hoveniers, groenvoorzieners en burgers nemen wij ook dit jaar weer het taxus snoeisel (Taxus Baccata) in op onze locatie in Goor en houden dit apart voor de actie “Snoeihard tegen kanker – Taxus voor Hoop” van de stichting Taxus voor hoop. Aan de inname van het taxus snoeisel zijn geen kosten verbonden.
Uit het ingezamelde verse taxus snoeisel wordt een stof, Baccatine, gehaald wat een belangrijke grondstof is voor de productie van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus.

De stichting Taxus voor hoop zorgt voor de afvoer en de verdere afzet van het materiaal zodat het op een goede manier toegepast kan worden. Het ingezamelde schone Taxus snoeisel levert een vergoeding op wat de stichting 1 op 1 doneert aan een doel gerelateerd aan kanker.

 • De inzamelingsactie start op 15 juni en zal tot 31 augustus duren.
 • Het geldt alleen voor vers gesnoeide eenjarige scheuten en de takken mogen niet langer dan 30 cm zijn met een maximale dikte van 0,5 cm.
 • Het gaat om zuiver snoeisel dus mag niet verontreinigd zijn met blad, gras, zand of grind e.d..
 • Het kan tijdens onze normale openingstijden worden aangeleverd.

Wilt u meer weten over de actie SNOEIHARD TEGEN KANKER – TAXUS VOOR HOOP kijk dan op: www.taxusvoorhoop.nl

Heropening vernieuwde milieupark Hof van Twente bij Bruins en Kwast

Hof van Twente, 13 april 2017

Op donderdagmiddag 20 april 2017 opent wethouder Harry Scholten het vernieuwde Milieupark Hof van Twente, bij Bruins en Kwast in Goor.
Per die datum wordt een aantal zaken rond de werkwijze op het milieupark gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van alle wijzigingen, per 20 april 2017:

 • Vanaf 20 april wordt het afval dat gebracht wordt gewogen. Een deel van de afvalstromen kan gratis gebracht worden, voor de overige stromen betaalt u 1,50 euro per 10 kilo. Op de website www.hofvantwente.nl/afval kunt u lezen welke afvalstromen gratis gebracht mogen worden en voor welk afval betaald moet worden.
 • Vanaf de openingsdatum kan alleen de nieuwe milieupas gebruikt worden. U hebt deze pas in juli 2016 ontvangen; mocht u deze kwijtgeraakt zijn, dan kunt u contact opnemen met het serviceteam van afdeling Publiekszaken van de gemeente, telefoonnummer 0547 – 858585.
 • Vanaf de opening kan alleen nog met de pinpas worden afgerekend (of via contactloos betalen); dat zorgt voor minder administratieve handelingen.
 • Inwoners kunnen vaker terecht op het Milieupark. Vanaf 20 april 2017 is het Milieupark geopend op:
  – Woensdagmiddag van 12.30 – 16.30 uur
  – Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
  – Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

De gemeente Hof van Twente heeft per 1 januari 2017 het Diftarsysteem voor de inzameling van huishoudelijk afval ingevoerd: een systeem waarbij de inwoners worden beloond als zij hun afval goed scheiden. De gemeenteraad heeft bewust gekozen voor dit systeem, omdat dit het milieu het minst belast. Het leidende principe van Diftar is: ‘de vervuiler betaalt’.

Inmiddels is het systeem voor de huis-aan-huisinzameling aangepast en is ook de afvalstoffenheffing aangepast op Diftar.

De gemeente wil het totale systeem van afval scheiden sluitend maken. Daarom wordt het Diftar-principe vanaf 20 april 2017 ook toegepast bij het Milieupark Bruins en Kwast. Bij het betreden en het verlaten van het Milieupark wordt uw voertuig op de nieuwe weegbruggen gewogen. Zo wordt het gewicht bepaald wat u heeft achtergelaten. Dit gewicht rekent u af, er wordt afgerond per 10 kilo. De firma Bruins en Kwast heeft het Milieupark inmiddels aangepast, zodat dit mogelijk is.

Overname Bruins & Kwast Biomass Management door REMONDIS Nederland BV

Goor, 7 maart 2017

Op 6 maart 2017 hebben REMONDIS Nederland BV en Bruins & Kwast Exploitatie BV overeenstemming bereikt over de verkoop van Groen Recycling Twente BV in Goor en RRT Betuwse Groen Recycling BV in Geldermalsen alsmede het bedrijfsterrein in Goor.

De overgenomen activiteiten behelzen de inzameling en verwerking van groenafval, sloop en resthout, verwerking van RKG slib en een milieupark in Goor. De activiteiten zullen na de verkoop worden voortgezet onder de naam Bruins & Kwast Biomass Management en als zelfstandig onderdeel deel gaan uitmaken van de REMONDIS-groep in Nederland. Met deze overname versterkt REMONDIS haar positie in de Nederlandse markt en geeft het verdere invulling aan haar ambities.

REMONDIS is een moderne dienstverlener op het gebied van afvalinzameling, recycling en rioolservice. REMONDIS is een familiebedrijf, opgericht in 1934. Ondanks het feit dat REMONDIS in meer dan 35 landen actief is, heeft REMONDIS een grote regionale betrokkenheid. De bedrijfscultuur kenmerkt zich om dicht bij onze klant te willen staan en langdurige relaties aan te gaan.

Dr. Andreas Krawczik, Managing Director van REMONDIS Nederland spreekt uit: “Wij zijn blij dat het familiebedrijf Bruins & Kwast heeft gekozen voor REMONDIS, eveneens een familiebedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, samen met de medewerkers van Bruins & Kwast, de onderneming succesvol verder kunnen ontwikkelen.”

Henk Kwast, algemeen directeur en mede-eigenaar van Bruins & Kwast, geeft aan: “De overgang naar Remondis is een volgende stap in de ontwikkeling van Bruins & Kwast. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Bruins & Kwast een sucessvolle toekomst tegemoet gaat.”

Bruins & Kwast Groenprojecten BV en Pure Eco Wood BV blijven buiten de verkoop. Deze activiteiten, de groenaannemerij en de verwerking van biomassa in ruwe vorm tot producten en hoogwaardige bio-brandstoffen worden onveranderd voortgezet.

Met de bereikte overeenstemming is continuïteit van dienstverlening, samenwerking met klanten en werkgelegenheid gewaarborgd.

Back To Top