skip to Main Content

Efficiënte en duurzame verwerking van veegzand en kolkenslib

Afval storten is niet meer van deze tijd. De ruimte in Nederland is daarvoor te beperkt en te kostbaar. Dus zamelt Bruins & Kwast Biomass Management ook veegzand in, net als riolen-, kolken- en gemalenslib. Gemeenten en bedrijven verzamelen veegzand uit straatgoten en leveren dit soms in kleine hoeveelheden, soms ook grootschalig in op onze recyclinglocaties in Duiven en Goor.
Daar zorgen we zo nodig eerst voor ontwatering en verwijderen vervolgens het zwerfafval dat voornamelijk bestaat uit plastics, blik en stenen. Voor kolkenzand, dat uit straatkolken wordt gezogen, geldt een vergelijkbaar procedé. Uiteraard is ontwateren hier standaard.

Storten veegzand
Storten veegzand

Een onafhankelijk specialistisch bureau bemonstert het veegzand en kolkenslib en stelt na grondige analyse de kwaliteit vast. Afhankelijk van de kwaliteit zijn er verschillende mogelijkheden tot hergebruik, in geluidswallen of als afdeklaag van traditionele vuilstortplaatsen.

Geluidswal
Geluidswal

Cruciaal bij de verwerking van veegzand en kolkenslib is de regionale aanpak. De hoeveelheden zijn relatief klein maar het transport van het zware vaak waterrijke materiaal vormt een belangrijke kostenpost en milieubelasting. Onze logistieke facili-teiten maken het bedrijven en gemeenten mogelijk zand en slib snel en efficiënt te storten, waarna de wagen op ons terrein kan worden schoongespoten. Door de ruime openingstijden kan veelal direct aan het einde van de werkdag worden gestort.

Back To Top