skip to Main Content

Duurzaam CO2 reductie verklaring

RETERRA wil inzicht geven met betrekking tot enerzijds haar milieubelasting als gevolg van haar werkprocessen maar anderzijds ook de positieve effecten van de groen- en houtafvalstromen inzichtelijk maken. Dat willen wij niet alleen voor onszelf maar ook voor de klant. Door het integraal groenafval en groen- en resthout te verwerken tot biobrandstoffen die ingezet worden in Bio-energie centrales, wordt er een bijdrage geleverd aan de terugdringing van de CO2 uitstoot en is de inzet van fossiele brandstoffen vermeden. De hierdoor verkregen CO2 emissie reductie is door RETERRA bepaald op basis van de door KEMA ontwikkelde berekeningsmethode. Deze methode wordt tevens gebruikt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

BruinsKwast-CO2Verklaring
V.l.n.r. Hans Langkamp, manager reststromen RETERRA; Dhr. A. van Winden, Algemeen Directeur Twente Milieu

Uw CO2 reductie score in beeld
RETERRA wil deze CO2 emissie reductie aantoonbaar maken voor haar klanten door het uitgeven van CO2 reductieverklaringen. Door middel van bovenstaande erkende rekenmethode (KEMA) kunnen wij de reductie van CO2 tonnen periodiek rapporteren. Zo krijgt de klant inzicht in haar bijdrage aan de CO2 reductie. Veel klanten hebben CO2 reductie doelstellingen in hun meerjaren plannen vastgesteld. Door middel van de CO2 reductie verklaring stellen wij onze opdrachtgevers, veelal overheden, in staat om hun duurzaamheidsinspanningen te verantwoorden.

BruinsKwast-BladVoetafdruk

Back To Top