skip to Main Content

Innovatie in techniek en ondernemingsgeest

Van een traditioneel innamegerichte organisatie heeft Bruins & Kwast Biomass Management zich ontwikkeld tot een organisatie die producten en diensten levert die volledig zijn toegespitst op vragen uit de markt. Dat vraagt continue innovatie in met name techniek, want zowel aan grondstoffen, als aan compostproducten en hoogcalorische biobrandstoffen worden steeds zwaardere eisen gesteld. Een sprekend voorbeeld van zo’n innovatie is Dekowood.

BruinsKwast DekowoodInnovatie

Maar ook onze marktbenadering en onze logistieke organisatie zijn continu aan veran-dering onderhevig. Samen met verschillende marktpartijen werken we aan vernieuwen-de concepten, met name op het gebied van energievoorziening. En omdat transport van volumineuze groen- en houtafvalstromen zowel het milieu als de financiële midde-len zwaar belast, spannen we ons in om een fijnmazig innamenetwerk op te bouwen. Niet slepen met groenstromen, dat is de boodschap. Daarom zorgen we waar mogelijk voor opwerking en verwerking van biomassa zo dicht mogelijk bij de plek waar die biomassa ontstaat.

BruinsKwast-TopellEnergy

Bio-energiecentrales, hoogcalorische biocoal uit resthout, vergisting van bermgras, pyrolyse, de potgrondindustrie; het zijn stuk voor stuk sectoren of processen waarin Bruins & Kwast als partner een belangrijke toegevoegde waarde tot stand brengt.

Dekowood onder de drooginstallatie bij BioEnergie Twente
Dekowood onder de drooginstallatie bij BioEnergie Twente

Bruins & Kwast gebruikt restwarmte voor het drogen van houtsnippers.
Door Bruins & Kwast ontwikkelde droogtechnologie op restwarmte van de naast-gelegen bio-centrale; BioEnergie Twente.

Back To Top