skip to Main Content
Bruins & Kwast - Energie in natuur en milieu

Welkom bij RETERRA B.V.

RETERRA B.V. is producent en leverancier van biobrandstoffen en grondstoffen, afkomstig uit met name groenafval en afvalhout. Zowel de brandstoffen als de grondstoffen vinden duurzame en professionele toepassingen in Nederland en Duitsland. Wij spelen een vooraanstaande rol in de groene keten onder het motto “Energiek in natuur en milieu”.

RETERRA heeft, geleerd vanuit het verleden en met zicht op de toekomst, vijf kernwaarden geformuleerd. Deze waarden zijn genetisch verankerd in ons denken en doen.

Zij vormen de ruggengraat van onze organisatie:

  • Professioneel: “wij zijn vakmensen met toewijding”
  • Betrouwbaar: “wij doen wat wij zeggen”
  • Milieubewust: “wij denken en doen groen”
  • Maatschappelijk: “wij acteren breed en sociaal”
  • Praktisch: “wij zijn probleemoplossend”

Hoofdkantoor RETERRA B.V. te Goor

Back To Top