skip to Main Content

Vellingswerk

Bruins & Kwast Groenprojecten B.V. is specialist in zwaar vellingswerk van met name laan- en wegbomen, populierenopstanden/-singels en zwaar loofhoutbos. Ervaren houtvellers werken hierbij in combinatie met een mobiele- of rupskraan met grijper, die ervoor zorgen dat de stammen in de juiste richting worden geveld en het takhout wordt geruimd en klaar gelegd voor onze mobiele chippers. Voor de velling van wegbomen maken we gebruik van speciale zware rubbermatten om schade aan asfalt en wegberm door de vallende bomen te voorkomen. Bomen op locaties met weinig ruimte worden verwijderd m.b.v. klimtechniek, hoogwerker en/of telekraan. Stamhout wordt afgevoerd naar de houtverwerkende industrie; takhout wordt op locatie versnipperd en afgevoerd als biomassa.

Natuur- en landschapsbouw
Bruins & Kwast heeft veel kennis en ervaring in huis op het gebied van omvormingsprojecten en het vrijstellen van heideterreinen. Bij deze projecten wordt, afhankelijk van het type houtopstand, een combinatie gemaakt van houtoogst en ruiming en afvoer van tophout als biomassa of er wordt de volleboom methode toegepast, waarbij de volledige boom na (machinale)velling wordt versnipperd en afgevoerd als biomassa.

Stobben
Stobben van bomen en begroeiing kunnen door Bruins & Kwast, afhankelijk van de omstandigheden of wens van de opdrachtgever, op verschillende manieren worden verwijderd. Rooien m.b.v. een kraan; de stobben worden hierbij afgevoerd naar één van onze verwerkingslocaties en verwerkt tot biomassa of andere herbruikbare producten. Bij grote partijen stobben is verwerking op locatie ook mogelijk. Stobben frezen; de stobben worden hierbij in de grond kapot gefreesd waarbij het materiaal als een fijne houtsnipper in de grond achter blijft of wordt verwijderd, afgevoerd en hergebruikt. Voor het verwijderen van kleine stobben en wortelresten is het mogelijke deze in de grond kapot te frezen met een bosfrees (werkdiepte 40 cm.) waarbij het freesmateriaal tevens door de bovenlaag wordt gemengd.

Schredderen en chippen
Bruins & Kwast beschikt over verschillende typen machines om groenafval, snoei- of sloophout te verkleinen. Voor het sloophout en integraal groen worden z.g. langzaam- of sneldraaiers ingezet. Deze machines zijn mobiel en kunnen op iedere opslaglocatie worden ingezet in combinatie met een mobiele kraan met sorteergrijper die zorgen voor de belading van de verkleiningsmachine. Voor het chippen van schoon snoeihout beschikt Bruins & Kwast over een chipper met een 20 m3 opvangbak en een sneldraaier met chiprotor, die met name geschikt is voor het chippen van grote partijen snoeihout en/of kort, grillig tak- en stamhout.

Voor het afwerken van gerooide percelen of plantklaar maken van kaalslagen beschikt Bruins & Kwast over een zware bosklepel, die tak- en tophout fijn verkleint over de oppervlakte.

Back To Top