Productoverzicht

Groencompost

Groencompost voor o.a. aanleg en onder-houd van het openbare groen.

Download hier het productblad RHP keurmerk

Tuinaarde

Een mengsel van tuinturf en groencompost vormt een prima tuinaarde. Toepassingen:
– Gebruik tuinaarde om de tuin of borders op te hogen;
– Uitvullen van grotere bloembakken.

Bomenzand (extra mineralen)

Bomenzand wordt sinds jaar en dag zeer succesvol toegepast als groeimedium voor straatbomen. Bomen in een ruim plantgat met bomenzand en daarop een mogelijkheid voor bestrating. Een perfecte combinatie van civiel en groenwerk.

Download hier het productblad

Bomengrond

Bomengrond is een bodemverbeteraar, bestaande uit groencompost en grof zand. Dit product wordt succesvol toegepast als bodemverbeteraar in plantstroken, langs wegen en paden.

Download hier het productblad

Plantgaten mengsel

Plantgaten mengsel is een bodemverbeteraar bestaande uit groencompost en turf ten behoeve van vulling van boom- en plantgaten.

RIWI boomsubstraat

RIWI boomsubstraat is makkelijk te ver-dichten, blijft goed doorwortelbaar en is draagkrachtig genoeg om er verharding op aan te brengen zonder dat deze gaat verzakken.

Tuinturf

Dit is een zuiver organisch natuurproduct en wordt gewonnen uit veenlagen in Duitsland en Baltische Staten.
Toepassing: door de hele tuin te verwerken om het organische stofgehalte en het water vasthoudend vermogen op te voeren.

Houtchips (blanco)

Houtchips worden o.a. gebruikt voor:
– Onderdrukken van onkruid in tuinen
– Aanleg van paden
– Hondentoiletten en evenementterreinen.

Franse Schors Pinus Maritime

Afkomstig uit het Middellandse-zee gebied. Geschikt voor:
– Exclusieve decoratie
– Het aanbrengen van wandelpaden
– Het afdekken van borders en planten
– Decoratie in de tuin
– Speelbodems

Biobrandstoffen

Grondstoffen, halffabricaten of biobrand-stoffen t.b.v. duurzame energie welke geproduceerd wordt uit verschillende reststromen.