skip to Main Content

Biorea® stalstrooisel als alternatief voor stro en zaagsel

Met de huidige prijzen voor stro en zaagsel is het goed om naar andere mogelijkheden te kijken, Biorea® van Bruins & Kwast is hier een goed voorbeeld van.

Biorea® stalstrooisel bestaat uit houtachtig materiaal met een fractiegrootte van
0 – 18 mm. Biorea® wordt geproduceerd van biomassa uit natuurlijk groen. Biorea® van Bruins & Kwast is de ideale vervanger van stro t.b.v. het opfokken van vee. In de stal wordt ± 15 á 30 cm. Biorea® aangebracht en kan naar behoefte worden aangevuld.

Voordelen van Biorea® zijn:
– Goedkoper t.o.v. stro en zaagsel;
– Het vee blijft langer op het materiaal lopen door de draagkracht;
– Minder werk met het schoonhouden van de stal;
– Binding van NH3 geur;
– Lager verbruik van strooisel;
– Beter dierwelzijn, minder klauwproblemen;
– Na uitwerking een hoogwaardige meststof/bodemverbeteraar.

Biorea® heeft een dragende structuur, hierdoor blijft de bovenlaag droog en wordt het vocht in de onderlaag opgenomen zodat de dieren altijd op een droge aangename warme bodem kunnen liggen.

Biorea® kan eenvoudig buiten in voorraad worden opgeslagen. Momenteel is bij meerdere bedrijven Biorea® stalstrooisel met succes toegepast. Biorea® kan gebruikt worden voor:
– Strooisel in jongvee stallen;
– Strooisel onder varkens;
– Strooisel onder koeien en (mest)stieren.

Info over Biorea® kunt u opvragen bij:
– Bedrijfsbureau: 088 – 1701851
– Dinant de Bode: 088 – 1701843

Back To Top