skip to Main Content

Biobrandstoffen, een kwestie van goed samenwerken

Hoewel we verbranding van reststromen zo lang mogelijk willen uitstellen – het is tenslotte de laatste en onomkeerbare stap – we hebben van de productie van biobrandstoffen toch een specialisme gemaakt. Een specialisme dat nog volop in ontwikkeling is. Want de technieken om van biomassa groene energie te maken, worden met de dag geavanceerder. Zowel sloop- als groenhout verwerken we gedeeltelijk tot biobrandstof voor energiecentrales. Speerpunt is dat we zo weinig mogelijk met het materiaal gaan slepen. Inname, opwerking en verbruik vinden zo dicht mogelijk bij elkaar plaats, het liefst op één en dezelfde locatie. Daarom werken we ook graag samen met de producenten van bio-energie aan duurzame concepten zoals bijvoorbeeld de vergisting van bermgras.

Samen met overheden, energiemaatschappijen en andere private partijen zoeken we naar specifieke toepassingen voor onze biobrandstoffen.

Back To Top