NIEUWS

Openingstijden Feestdagen

Goor, 6 december 2018

Tijdens de komende feestdagen zijn wij gesloten op:

24 december vanaf 16.00 uur;

25 en 26 december gehele dag;

31 december en 1 januari gehele dag.

De bronafbeelding bekijkenWij wensen u prettige feestdagen en een goed en gezond 2019 toe! De bronafbeelding bekijken

Groenrecycling Twente B.V. en RRT Betuwse Groen Recycling B.V. worden Bruins & Kwast B.V.

Goor, 22 oktober 2018

Afgelopen week is RRT Betuwse Groen Recycling B.V. gefuseerd met en opgegaan in Groenrecycling Twente B.V. en is de naam gewijzigd in Bruins & Kwast B.V., handelend onder de naam Bruins & Kwast Biomass Management.

Wat verandert er?

Administratief waren de activiteiten al sinds het begin van dit jaar samengevoegd onder Groenrecycling Twente B.V. en is nu de tenaamstelling gewijzigd in Bruins & Kwast B.V..

Contactgegevens, zoals post-, bezoek- en emailadressen blijven onveranderd.

IBAN-, BTW- en KVK-nummer van RRT Betuwse Groen Recycling B.V. komen te vervallen, in alle gevallen zijn de nummers van Bruins & Kwast B.V. van toepassing:

IBAN:   NL36RABO0132308959

BTW:    NL803104030B01

KVK:     06073686

Bruins & Kwast in Goor gastlocatie voor de BVOR Demodagen op 5 en 6 juni 2019

Goor, 27 september 2018

Op 5 en 6 juni 2019 worden de tweejaarlijkse Demodagen van de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) op onze locatie in Goor gehouden.

BVOR

De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost en biobased producten. De BVOR vertegenwoordigt de bedrijven die op duurzame wijze groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten. Met elkaar vormen zij al decennialang een belangrijke schakel in de circulaire economie.

Wat is er te zien?

Tijdens de BVOR-Demodagen zullen tussen de 30 en 40 machines van verschillende exposanten in bedrijf zijn. Tevens zullen er ook andere exposanten zijn die producten of diensten leveren met een link naar de wereld van de groenafvalverwerking.

Meer informatie?

Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op de website van de BVOR.

BRUINS & KWAST viert 40-jarig jubileum

Goor, 10 september 2018

Bruins & Kwast viert zaterdag 15 september haar 40-jarig jubileum derhalve sluit het Milieupark Hof van Twente deze dag om 12.00 uur.

TAXUS VOOR HOOP – Tijdelijke STOP inzameling taxussnoeisel op gemeentelijke inzamelpunten

Goor, 31 mei 2018

Snoeihard tegen Kanker

Dit jaar geen inzameling van taxus snoeisel op onze locatie in Goor.

Al een aantal jaren doen wij mee aan de jaarlijkse actie van de stichting Taxus voor Hoop, waarbij we op onze locatie in Goor taxus snoeisel (Taxus Baccata) apart houden. Uit het ingezamelde verse taxus snoeisel wordt een stof, Baccatine, gehaald wat een belangrijke grondstof is voor de productie van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus.

Van de grondstoffen die Taxus voor Hoop inzamelt en aanlevert (het taxus snoeisel), is het erg moeilijk om aan te geven waar het precies vandaan komt. Zeker op collectieve inzamelpunten waar verschillende kleine hoeveelheden bij elkaar worden gebracht. Omdat bronvermelding van de Taxus een belangrijke eis is en Taxus voor Hoop dit niet over alle locaties kan vermelden, zijn zij in onderhandeling met de farmaceutische industrie om een certificaat per gemeente te verkrijgen. Helaas is de certificering nog niet rond en is het onmogelijk dit voor het begin van het komende snoeiseizoen te realiseren. Taxus voor Hoop heeft daarom moeten besluiten het komende seizoen geen inzameling op gemeentelijke inzamelpunten te organiseren.

Er wordt hard aan de certificering gewerkt en Taxus voor Hoop gaat ervan uit dat het taxus snoeisel in de toekomst weer voor het goede doel kan worden gedoneerd.

Wilt u meer weten over de actie van TAXUS VOOR HOOP kijk dan op: www.taxusvoorhoop.nl

SNOEIHARD TEGEN KANKER – TAXUS VOOR HOOP

Goor, 12 juni 2017

Bruins & Kwast Biomass Management kent u uiteraard van onze locaties waar u uw groenafval en resthout naar toe brengt en waar u uw groencompost af kunt halen, daarnaast beheren wij het Milieupark voor de gemeente Hof van Twente.
Speciaal voor onze hoveniers, groenvoorzieners en burgers nemen wij ook dit jaar weer het taxus snoeisel (Taxus Baccata) in op onze locatie in Goor en houden dit apart voor de actie “Snoeihard tegen kanker – Taxus voor Hoop” van de stichting Taxus voor hoop. Aan de inname van het taxus snoeisel zijn geen kosten verbonden.
Uit het ingezamelde verse taxus snoeisel wordt een stof, Baccatine, gehaald wat een belangrijke grondstof is voor de productie van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus.

De stichting Taxus voor hoop zorgt voor de afvoer en de verdere afzet van het materiaal zodat het op een goede manier toegepast kan worden. Het ingezamelde schone Taxus snoeisel levert een vergoeding op wat de stichting 1 op 1 doneert aan een doel gerelateerd aan kanker.

 • De inzamelingsactie start op 15 juni en zal tot 31 augustus duren.
 • Het geldt alleen voor vers gesnoeide eenjarige scheuten en de takken mogen niet langer dan 30 cm zijn met een maximale dikte van 0,5 cm.
 • Het gaat om zuiver snoeisel dus mag niet verontreinigd zijn met blad, gras, zand of grind e.d..
 • Het kan tijdens onze normale openingstijden worden aangeleverd.

Wilt u meer weten over de actie SNOEIHARD TEGEN KANKER – TAXUS VOOR HOOP kijk dan op: www.taxusvoorhoop.nl

Heropening vernieuwde milieupark Hof van Twente bij Bruins en Kwast

Hof van Twente, 13 april 2017

Op donderdagmiddag 20 april 2017 opent wethouder Harry Scholten het vernieuwde Milieupark Hof van Twente, bij Bruins en Kwast in Goor.
Per die datum wordt een aantal zaken rond de werkwijze op het milieupark gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van alle wijzigingen, per 20 april 2017:

 • Vanaf 20 april wordt het afval dat gebracht wordt gewogen. Een deel van de afvalstromen kan gratis gebracht worden, voor de overige stromen betaalt u 1,50 euro per 10 kilo. Op de website www.hofvantwente.nl/afval kunt u lezen welke afvalstromen gratis gebracht mogen worden en voor welk afval betaald moet worden.
 • Vanaf de openingsdatum kan alleen de nieuwe milieupas gebruikt worden. U hebt deze pas in juli 2016 ontvangen; mocht u deze kwijtgeraakt zijn, dan kunt u contact opnemen met het serviceteam van afdeling Publiekszaken van de gemeente, telefoonnummer 0547 – 858585.
 • Vanaf de opening kan alleen nog met de pinpas worden afgerekend (of via contactloos betalen); dat zorgt voor minder administratieve handelingen.
 • Inwoners kunnen vaker terecht op het Milieupark. Vanaf 20 april 2017 is het Milieupark geopend op:
  – Woensdagmiddag van 12.30 – 16.30 uur
  – Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
  – Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

De gemeente Hof van Twente heeft per 1 januari 2017 het Diftarsysteem voor de inzameling van huishoudelijk afval ingevoerd: een systeem waarbij de inwoners worden beloond als zij hun afval goed scheiden. De gemeenteraad heeft bewust gekozen voor dit systeem, omdat dit het milieu het minst belast. Het leidende principe van Diftar is: ‘de vervuiler betaalt’.

Inmiddels is het systeem voor de huis-aan-huisinzameling aangepast en is ook de afvalstoffenheffing aangepast op Diftar.

De gemeente wil het totale systeem van afval scheiden sluitend maken. Daarom wordt het Diftar-principe vanaf 20 april 2017 ook toegepast bij het Milieupark Bruins en Kwast. Bij het betreden en het verlaten van het Milieupark wordt uw voertuig op de nieuwe weegbruggen gewogen. Zo wordt het gewicht bepaald wat u heeft achtergelaten. Dit gewicht rekent u af, er wordt afgerond per 10 kilo. De firma Bruins en Kwast heeft het Milieupark inmiddels aangepast, zodat dit mogelijk is.

Overname Bruins & Kwast Biomass Management door REMONDIS Nederland BV

Goor, 7 maart 2017

Op 6 maart 2017 hebben REMONDIS Nederland BV en Bruins & Kwast Exploitatie BV overeenstemming bereikt over de verkoop van Groen Recycling Twente BV in Goor en RRT Betuwse Groen Recycling BV in Geldermalsen alsmede het bedrijfsterrein in Goor.

De overgenomen activiteiten behelzen de inzameling en verwerking van groenafval, sloop en resthout, verwerking van RKG slib en een milieupark in Goor. De activiteiten zullen na de verkoop worden voortgezet onder de naam Bruins & Kwast Biomass Management en als zelfstandig onderdeel deel gaan uitmaken van de REMONDIS-groep in Nederland. Met deze overname versterkt REMONDIS haar positie in de Nederlandse markt en geeft het verdere invulling aan haar ambities.

REMONDIS is een moderne dienstverlener op het gebied van afvalinzameling, recycling en rioolservice. REMONDIS is een familiebedrijf, opgericht in 1934. Ondanks het feit dat REMONDIS in meer dan 35 landen actief is, heeft REMONDIS een grote regionale betrokkenheid. De bedrijfscultuur kenmerkt zich om dicht bij onze klant te willen staan en langdurige relaties aan te gaan.

Dr. Andreas Krawczik, Managing Director van REMONDIS Nederland spreekt uit: “Wij zijn blij dat het familiebedrijf Bruins & Kwast heeft gekozen voor REMONDIS, eveneens een familiebedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, samen met de medewerkers van Bruins & Kwast, de onderneming succesvol verder kunnen ontwikkelen.”

Henk Kwast, algemeen directeur en mede-eigenaar van Bruins & Kwast, geeft aan: “De overgang naar Remondis is een volgende stap in de ontwikkeling van Bruins & Kwast. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Bruins & Kwast een sucessvolle toekomst tegemoet gaat.”

Bruins & Kwast Groenprojecten BV en Pure Eco Wood BV blijven buiten de verkoop. Deze activiteiten, de groenaannemerij en de verwerking van biomassa in ruwe vorm tot producten en hoogwaardige bio-brandstoffen worden onveranderd voortgezet.

Met de bereikte overeenstemming is continuïteit van dienstverlening, samenwerking met klanten en werkgelegenheid gewaarborgd.

Subsidie voor project “Kleinschalige duurzame warmtelevering”.

Bruins & Kwast | Kleinschalige Duurzame Warmtelevering

Help kanker bestrijden vanuit uw tuin
BruinsKwast-TaxusInzameling
Groen Recycling Twente B.V. te Goor kent u uiteraard omdat u er groencompost kunt ophalen en groenafval en resthout naar toe kunt brengen. Tevens beheren wij het Milieupark van de gemeente Hof van Twente.

Nu willen wij speciaal voor onze hoveniers, groenvoorzieners en de burgers het verse jonge, groene scheuten taxussnoeisel (Taxus Baccata) apart innemen voor de actie “Vergroot de Hoop”. Aan deze inname zijn geen kosten verbonden.

Uit het ingezamelde verse taxussnoeisel wordt een werkzame stof gehaald, namelijk Baccatine, wat een belangrijke grondstof is voor de aanmaak van kanker-bestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus. Taxus Baccata komt in Nederland gelukkig veel voor.

Wij zijn één van de bedrijven die meedoen aan dit goede doel, wat georganiseerd wordt door de stichting Vergroot de Hoop. Deze stichting zorgt voor de afvoer en de verdere afzet van het materiaal, zodat het op een goede manier toegepast kan worden. Voor het ingezamelde schone taxussnoeisel krijgen wij een vergoeding die wij 1 op 1 weer doneren aan het goede doel “Ride for the Roses”. Wij hopen dat het een succesvolle inzameling wordt.

BruinsKwast-WerkbezoekDe inzamelingsactie start vanaf 15 juni en duurt tot 31 augustus 2016. Maar mocht u al taxussnoeisel hebben dan kunt u het nu al komen brengen. Graag het schone, jonge en groene taxussnoeisel aanleveren in zakken of in uw aanhanger, zonder vervuiling van ander materiaal. U kunt dit aanleveren van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur of zaterdags van 9.00 tot 14.00 uur.

Wilt u meer weten hoe u ook kunt meedoen in de strijd tegen kanker. Kijk dan voor meer informatie op www.vergrootdehoop.nl

Werkbezoek Mw. Annie Schreijer Pierik bij Bruins & Kwast/Dekowood op vrijdag 22 januari jl.
Met het oog op Europese voorstellen voor minder afval, bezocht Europarlementariër mevrouw Annie Schreijer-Pierik vrijdag 22 januari jl. Bruins & Kwast te Goor. De uit Hengevelde afkomstige CDA-politica sprak bij Bruins & Kwast met de directie over de innovatieve ideeën en activiteiten voor organische reststoffen. Bijzondere aandacht was er voor het product Dekowood: een duurzame en natuurlijke bodembedekker voor speelplaatsen, borders en wandelpaden.

V.l.n.r. Martin Sulimma (Dekowood), Annie Schreijer, directeur Henk Kwast en Arjen Brinkmann (BVOR). Schreijer ontvangt het Circulaire economieplan van Bruins & Kwast.

V.l.n.r. Martin Sulimma (Dekowood), Annie Schreijer, directeur Henk Kwast en Arjen Brinkmann (BVOR). Schreijer ontvangt het Circulaire economieplan van Bruins & Kwast.

Bruins & Kwast naar niveau 5 op CO2-Prestatieladder
Bruins & Kwast Biomass Management is erin geslaagd niveau 5 van de CO2-Prestatieladder te bereiken. Het bijbehorende ‘CO2-bewust Certificaat niveau 5’ werd recentelijk uitgereikt door mevrouw J. Janssen van certificatie-instelling DNV GL. Het certificaat werd namens Bruins & Kwast in ontvangst genomen door mevrouw G. Kwast-Vehof.

BruinsKwast-CO2-Prestatieladder

Mevrouw Kwast-Vehof is als KAM-coördinator bij Bruins & Kwast verantwoordelijk voor de Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en de zorg voor het Milieu binnen het bedrijf. Zij toonde zich opgetogen over het behalen van het certificaat: “Wij zijn hiermee de eerste in de groenbranche die niveau 5 op de CO2-Prestatieladder heeft bereikt volgens de nieuwste versie 3.0 van het handboek van SKAO. Het bewijst eens temeer dat duurzaam ondernemen bij Bruins & Kwast hoog in het vaandel staat. Wij zien deze stap naar niveau 5 als een duurzame investering in onze eigen organisatie. Maar het is zeer zeker ook een blijk van ons streven om actief in de keten te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot van CO2 te verminderen. In dit verband willen we bijvoorbeeld samen met ketenpartners onderzoeken hoe het aanleveren van groenafval door gemeenten kan worden geoptimaliseerd.”

De CO2-Prestatieladder valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. De CO2-Prestatieladder kent 5 verschillende niveaus, waarvan niveau 5 de strengste eisen stelt aan een onderneming.

Bruins & Kwast Biomass Management (www.bruinsenkwast.nl) is producent en leverancier van secundaire (bio)brandstoffen en grondstoffen, afkomstig uit met name groen-, hout- en hoog-calorische reststromen. Zowel de brandstoffen als de grondstoffen vinden duurzame en professionele toepassingen in de Benelux, Duitsland en Polen.

BruinsKwast-DuurzaamheidsPaviljoenBruins & Kwast biomass management heeft ook dit jaar weer op de Military Boekelo gestaan op zaterdag 10 oktober jl. in het duurzaamheidspaviljoen
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Military Boekelo – Enschede. Niet voor niets is Bruins & Kwast van de partij in het convenant Duurzaamheid Twentse Evenementen.

BruinsKwast-MilitaryBoekelo

Om onze duurzame ambities nog meer kracht bij te zetten, bieden wij vanaf 2013 een uniek podium aan het Duurzaamheidspaviljoen. Het Duurzaamheidspaviljoen bestaat uit verschillende organisaties (o.a. Bruins & Kwast), met een gezamenlijke hospitality in de cross. Deze pioniers op het gebied van duurzaam ondernemen hebben één missie: de verduurzaming in de regio aanjagen. Military Boekelo – Enschede fungeert hierbij als toonaangevend platform. Het Duurzaamheidpaviljoen gaat dit evenement aantoonbaar verduurzamen op de volgende aspecten:
– Afval
– Energie
– Mobiliteit

Deze Military staat in het teken van een nulmeting waarin de milieubelasting van het evenement in kaart wordt gebracht. Op basis hiervan passen (aanverwante) partners van het Duurzaamheidspaviljoen hun expertise toe om deze milieubelasting stapsgewijs te reduceren. Jaarlijks wordt de milieubelasting gepresenteerd in een MVO notitie zodat verduurzaming aantoonbaar en inzichtelijk is voor iedereen.

Overhandiging van NTA 8080 certificaat door dhr. J. Bronsvoort, Managing Director Quality Services Certification BV, aan mevr. Kwast en dhr. Wennemers van Bruins & Kwast

Overhandiging van NTA 8080 certificaat door dhr. J. Bronsvoort, Managing Director Quality Services Certification BV, aan mevr. Kwast en dhr. Wennemers van Bruins & Kwast

Den Ouden en Bruins & Kwast Biomass Management leveren schreds aan GBE
Duurzaam ondernemen staat bij Bruins & Kwast hoog in het vaandel. Dit willen we ook voor onze biobrandstoffen aantoonbaar maken daarom conformeren wij ons aan NTA 8080, een Europees erkende duurzaamheidsnorm voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. Met het NTA 8080-certificatiesysteem kunnen bedrijven de duurzaamheid aantonen van de biomassa die zij produceren, verhandelen, verwerken of inzetten. Sinds 21 december 2012 is Bruins & Kwast officeel gecertificeerd volgens NTA 8080.

Biorea® strooisel als alternatief voor stro en zaagsel
Met de huidige prijzen voor stro en zaagsel is het goed om naar andere mogelijkheden te kijken, Biorea® van Bruins & Kwast is hier een goed voorbeeld van.

Biorea® strooisel bestaat uit houtachtig materiaal, dat wordt geproduceerd uit biomassa van natuurlijk groen. Voordelen van Biorea® zijn;
– Goedkoper t.o.v. stro en zaagsel;
– Het vee blijft langer op het materiaal lopen door de draagkracht;
– Minder werk met het schoonhouden van de stal;
– Binding van NH3 geur;
– Lager verbruik van strooisel;
– Beter dierwelzijn, minder klauwproblemen;
– Na uitwerking een hoogwaardige meststof/bodemverbeteraar.

Biorea® strooisel kan gebruikt worden voor:
– Strooisel in jongvee stallen;
– Strooisel onder varkens;
– Strooisel onder koeien en (mest)stieren.

Info over Biorea® kunt u opvragen bij:
– Dinant de Bode: 06 – 51 90 74 37