Onze locaties

Wij werken aan een steeds fijnmaziger en uitgebreider netwerk om de stromen groen- en houtafval in te nemen en verantwoord te verwerken. Zo’n netwerk is noodzakelijk om de innamegraad te verhogen en tegelijkertijd de transportfactor zo minimaal mogelijk te houden. Daartegenover is het zaak om door schaalvergroting de markt zo goed en betaalbaar mogelijk te bedienen. Op dit moment beschikken we over een drietal inname- en verwerkingslocaties, in Goor, Duiven en in Geldermalsen. Dat betekent dat in Oost en Midden Nederland een aaneengesloten gebied wordt bestreken waarin verantwoorde inzameling en duurzaam hergebruik van groenafval kan worden gegarandeerd. Alle drie de locaties werken op dezelfde manier en onder dezelfde condities. Er is dus maar één argument dat relevant is om te kiezen tussen de drie locaties en dat is de afstand. Zo proberen we het transport en daarmee de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken. In de drie vestigingen zamelen we op jaarbasis zo’n 400.000 ton groen- en houtafval in waarvan bijna 100% weer wordt hergebruikt in de vorm van grond- en brandstoffen. De investeringen die we hebben gedaan in capaciteit van apparatuur en terreinen zijn daarop berekend. Wat continu verandert, is de manier waarop we dit afval hergebruiken. Steeds meer mogelijkheden en technieken dienen zich aan.

Locatie Goor

Locatie Goor


Locatie Duiven

Locatie Duiven


Locatie Geldermalsen

Locatie Geldermalsen


Locatie Wexpool in Polen

Locatie Wexpool in Polen

BruinsKwast LogoWexPoolWexpool is toonaangevend in het recyclen van afvalstromen tot grondstoffen en secundaire brandstoffen, afkomstig van overheid en bedrijfsleven in West Polen. Voor verdere info zie onze website.