Kwaliteit, Arbo en Milieu vormen de basis van onze onderneming

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Bruins & Kwast Biomass Manage-ment geen modewoord, maar zit in de genen van het bedrijf. Onze kernactiviteit is het zo milieuvriendelijk mogelijk verwerken van groen- en houtafvalstromen. Om dat verantwoord te kunnen doen, zijn meetbaarheid en controleerbaarheid absolute voorwaarden. Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn daarom verankerd in onze organisatie en bedrijfsprocessen.

Kwaliteit is meetbaar via audits en certificaten. Die interne audits gaan daarom continu door in alle geledingen van de onderneming. Het resultaat van ons kwaliteitsbeleid vindt u terug in onze ISO 9001 en ISO 14001 certificeringen. Uiteraard zijn wij ook VCA* gecertificeerd. Maar minstens zo belangrijk als certificering is de kwaliteit die onze opdrachtgevers ervaren. Onze continue investeringen in mensen en machinepark betalen zich met name daar uit. Het systematisch werken aan klanttevredenheid zit onze mensen inmiddels in het bloed. Zoals Bruins & Kwast ook in hun bloed zit. Onze medewerkers werken graag bij ons, vanwege de uitstekende arbeidsomstandigheden en vanwege de mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen.

BruinsKwast CertificatenButtonHet milieu is niets meer of minder dan ons bestaansrecht. Alles wat we doen, gebeurt per definitie volgens de daarvoor geldende regels en vergunningen. Want een duurzame verwerking van afvalstromen kunnen we niet zorgvuldig genoeg aanpakken. Dat is een maatschappelijk belang waarin overheid, verwerkers en burgers elkaar moeten vinden.