Inname groenstromen zo veel mogelijk gescheiden

Het verwerken van groenafval tot diverse eindproducten is in eerste instantie een kwestie van milieu. Storten of simpelweg verbranden is er niet meer bij. Daar willen we als samenleving niet meer aan. Bruins & Kwast Biomass Management heeft zich gespecialiseerd in de duurzame verwerking van groenstromen. Voor waterschappen, hoveniersbedrijven, (gemeentelijke) overheden, werkvoorzieningsinstellingen en groenaannemers vormen we een betrouwbare partner die de garantie geeft van een absoluut verantwoorde verwerking tot een zo hoogwaardig mogelijk product. Omdat we ook economisch rendabel moeten werken, hebben we gekozen voor enerzijds schaalvergroting en anderzijds een drietal innamelocaties verdeeld over Midden en Oost Nederland. Dat beperkt de transportkosten en betekent tegelijkertijd een belangrijk reductie van de CO2 uitstoot.

Cruciaal voor een duurzame verwerking is scheiding aan de bron. Bij voldoende hoeveelheid halen we graag het groenafval bij u op. Dat doen we met speciale vracht-auto’s waarin we gemengd groen en schoon snoeihout gescheiden houden. Een marktconform all-in tarief biedt financiële zekerheid. Onder groenafval verstaan we snoei-hout, blad, stobben en berm– en slootmaaisel, maar ook besmet iepenhout kunnen we verantwoord verwerken. Met name voor hoveniers is het vaak aantrekkelijk om zelf hun afval te brengen, zeker als ze het kunnen combineren met het ophalen van Noviterra bodemproducten.

BruinsKwast-TaxusInzameling

De jaarlijkse taxus inzamelactie voor Stichting Vergroot de Hoop

Tijdens deze inzamelingsactie wordt het jonge, groene scheuten snoeisel van de Taxus Baccata verzameld.Het jonge, groene scheuten snoeisel kan gebruikt worden als grondstof voor chemotherapieën. De werkzame stof die daarvoor wordt gebruikt heet Baccatine. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus. Helaas komt de Taxus Baccata niet voor over de hele wereld, maar hier in Nederland is hij gelukkig veel te vinden. Dit betekent dat u ook mee kan helpen met de bestrijding tegen kanker waar u een kleine moeite voor hoeft te doen.

De inzamelactie start vanaf 15 juni en duurt tot 31 augustus 2016. Maar mocht u al taxussnoeisel hebben dan kunt u het nu al komen brengen. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 9.00 tot 14.00 uur. Voor verdere informatie zie onder nieuws in het menu hiernaast of informatie over de stichting kijk op de website.

Als opdrachtgever betrekken we u nadrukkelijk bij onze milieudoelstellingen. Zo maken we voor u inzichtelijk wat uw bijdrage is aan de CO2 reductie wanneer u uw groen-afvalstromen door ons laat verwerken. Klik op een van de certificaten om naar de site te gaan.