skip to Main Content

Duurzame energie

Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie “op” raakt. Bekende duurzame energiebronnen zijn wind, water en zon. Iets minder bekend, maar verantwoordelijk voor ruim de helft van de duurzame energie geproduceerd in Nederland, is energie uit biomassa. Bio-energie wordt geproduceerd door: verbranding, vergassing of vergisting van organisch materiaal. Daartoe behoren hout-, groente- en fruitafval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal geteelde gewassen. Nieuwe technieken als torrefactie en pyrolyse, waarbij Biocoal en bio-olie uit biomassa, hout en gras, wordt gemaakt doen hun intrede. Elektriciteit en autobrand-stof die uit biomassa worden gemaakt, verminderen het gebruik van fossiele brand-stoffen en daardoor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Een groot voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot kolen en aardgas, geen eindigde bron is. Wel is van belang dat grondstoffen, zoals hout, zolang mogelijk als grondstoffen worden ingezet. Pas als dit om technische redenen niet meer kan, worden deze producten brandstof. We noemen dit ook wel het cascade model, of de ladder van Lansink. Dit systeem geeft de prioriteiten van gebruik aan. Bruins & Kwast werkt volgens het cascade model en werkt zo aan een maximale hergebruik en inzet van biobrandstoffen.

BruinsKwast-VierTreden

Back To Top